22 thg 10, 2014

Đăng nhập MS SQL Server với tài khoản sa

Thông thường khi cài đặt MS SQL Server, trong quá trình cài đặt sẽ yêu cầu ta chọn hình thức đăng nhập MS SQL Server sau này (Windows Authentication mode và SQL Server and Windows Authentication mod). Tuy nhiên, nếu bạn cài đặt MS Visual Studio (đã bao gồm MS SQL Server) thì bạn sẽ không được yêu cần chọn hình thức đăng nhập như trên. Quá trình cài đặt MS Visual Studio sẽ thiết lập chế độ đăng nhập mặc định là Windows Authentication mode. Vậy làm sao để đăng nhập với quyền sa?
Để đăng nhập với quyền sa, đầu tiên, ta đăng nhập với chế độ Windows Authentication bằng MS SQL Server Management Studio


Sau khi đăng nhập thành công, ở cột bên trái, ta click chuột phải lên tên server và chọn Properties. Một cửa sổ hiện ra, di chuyển tới thẻ Sercurity và tick chọn SQL Server and Windows Authentication mode như hình dưới

Tiếp đến, ở cột bên trái ta vào Sercurity -> Login -> sa -> click phải và chọn Properties. Thiết lập Password cho tài khoản sa.

Sau đó chuyển qua thẻ Status và chọn Enable trong phần Login như hình bên dưới


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét