2 thg 2, 2014

Microsoft Office Professional Plus (x86/x64) 2013 Incl Activator P2P


Microsoft Office 2013 - Một gói phần mềm tốt nhất của các chương trình và các ứng dụng làm việc trên các tài liệu các loại. Nó bao gồm các công cụ tốt nhất để phát triển kinh doanh , cũng như để đạt được sự thoải mái tối đa trong khi học tập, cũng như vấn đề tài chính cho gia đình , và nhiều hơn nữa . Cho dù đó là kinh doanh hay trong môi trường gia đình , nó không quan trọng - Hiệu quả và dễ sử dụng những công cụ để giúp người dùng với những cải thiện đáng kể tăng năng suất của họ trong tất cả các vấn đề , từ e -mail, lập kế hoạch và báo cáo kết thúc thông tin hằng ngày và thuyết trình thật tuyệt vời .

Bao gồm :
Access 2013

Excel 2013
Word 2013
OneNote 2013
Outlook 2013
PowerPoint 2013
Publisher 2013
Lync 2013
Office 2013 Upload Center
Skydrive Pro 2013
InfoPath Designer 2013
Database Compare
Office 2013 Language Preferences
Lync Recording Manager
Send to OneNote
Telemetry Dashboard for Office
Spreadsheet Compare 2013
Telemetry Log for Office 2013
InfoPath Filler 2013


Name : Microsoft Office Professional Plus 2013
Version : 15.0.4420.1017
Language : English
Medicine : Microsoft ToolKit 2.5 Beta 5
OS Support : 7/8/8.1
Password : No
Type File : files no zip
Publisher : Microsoft Corporation
Size : 847.03 MB
"Computer and processor"
1 gigahertz (GHz) or faster
x64-bit processor with SSE2 instruction set.
Memory (RAM)
2 gigabytes (GB) RAM (64-bit)
Hard Disk Space
3.0 gigabytes (GB) available

Display
Graphics hardware acceleration requires a DirectX10
graphics card and a 1024 x 576 or higher resolution
monitor
This 64-bit application is supported
on the following Windows operating systems:
Windows 7 (64-bit)
Windows 8 (64-bit)
Windows 8.1 (64-bit)
Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Windows Server 2012 (64-bit)

Browser
Internet Explorer 8, 9, 10, or 11;
Mozilla Firefox 10.x or a later version;
Apple Safari 5; or Google Chrome 17.x.

.NET Framework version
3.5, 4.0, or 4.5

Display
Graphics hardware acceleration requires a DirectX10
graphics card and a 1024 x 576 or higher resolution
monitor
This 64-bit application is supported
on the following Windows operating systems:
Windows 7 (64-bit)
Windows 8 (64-bit)
Windows 8.1 (64-bit)
Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Windows Server 2012 (64-bit)

Browser
Internet Explorer 8, 9, 10, or 11;
Mozilla Firefox 10.x or a later version;
Apple Safari 5; or Google Chrome 17.x.

.NET Framework version
3.5, 4.0, or 4.5

Send to OneNote
Telemetry Dashboard for Office
Spreadsheet Compare 2013
Telemetry Log for Office 2013
InfoPath Filler 2013

1. Click "setup".
2. Go through installation process.
3. Finish then open Microsoft Toolkit.
4. Click button to left of Windows icon.
5. Go to Activation tab.
6. Have AutoKMS selected.
7. Hit "Install" then "Activate".
8. Should take a small amount of time.
9. Now your applications are activated.
10. Enjoy!

Link 1 - Link 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét