11 thg 10, 2013

Adobe Flash Player 11.9.900.118 Beta - Hỗ trợ xem Flash trên các trình duyệt


Flash Player 11 là ứng dụng nhỏ gọn, cung cấp các trải nghiệm người dùng mạnh mẽ và nhất quán trên các hệ điều hành, trình duyệt, điện thoại di động và các thiết bị phổ biến khác.
Phần mềm Adobe Flash Player là Plug-in hỗ trợ nhiều trình duyệt cung cấp một bước đột phá trong trải nghiệm web của người dùng và được cài đặt trên hơn 98% máy tính có kết nối Internet.
Flash Player đã được tối ưu hóa để có được khả năng thực hiện cao trên màn hình điện thoại và được thiết kế để tận dụng tối đa khả năng của thiết bị, cung cấp trải nghiệm người dùng phong phú và đa dạng hơn.

Changes
• Mobile Workers (concurrency) – Android
• Support for background execution in Direct render mode – iOS & Android
• XXHDPI (144×144) Icon Support – Android – With this feature we have added support for beautiful, high resolution icons on devices such as the Nexus 10.
• Mac OS 10.9 Support – We have tested against the latest developer releases of OS X 10.9 and are ensuring that Flash Player continues to perform as expected.
• Mac .pkg Installation Support – Deploying Flash Player and keeping it up to date is a critical task for system administrators worldwide.

Homepage Tải Về

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét