11 thg 9, 2013

Hướng Dẫn Sửa Lỗi 100% HDD Trong Windows 8

Các bạn vào search : trouble sau đó chọn troubleshooting
Tiếp theo bấm vào : System and Security / System Maintenance

Nó hỏi thì cứ bấm Try troubleshooting as an administratior

Hỏi tiếp thì tiếp tục bấm Try troubleshooting as an administratior

Sau khi nó thông báo No changes or updates were necessary

---> Lỗi win 8 100% HDD của các bạn đã sửa xong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét