19 thg 3, 2013

Hướng dẫn chèn link vào comments Blogger

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn mới biết đến Blogger (blogspot) cách chèn link dạng Anchor text vào khung comments Blogger. Và đây cũng là câu trả lời cho vài bạn hôm bữa có hỏi mình về cách chèn link này.
Cách chèn link (dạng Anchor text hay Text link) vào comments khá đơn giản, nhưng có lẽ vì khung comments không có công cụ chèn link nhanh như trình soạn thảo khi viết bài nên nhiều bạn không để ý.<a href="URL">TEXT</a>

Trong đó:
URL: Là liên kết đến bài viết
TEXT: Tiêu đề cho liên kết trên
Ví dụ khi bạn viết comments:


 <a href="http://thienha-tran2000.blogspot.com/">thienha-tran2000</a>

Thì kết quả hiển thị sẽ là:
thienha-tran2000
Đơn giản là vậy, nhưng mình tin hướng dẫn này sẽ giúp ích cho nhiều bạn!.

2 nhận xét: