19 thg 12, 2012

Thay đổi biểu tượng Favicon

Các bạn vào "Thiêt Kế"/Chọn "Bố cục"/Click vào "Chỉnh sửa" trong khung tiện ich Favion./ Chọn "Browse" để duyệt tìm ảnh từ máy tính tải lên và Lưu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét